Lao động Đài Loan ( Trung Quốc )

Đài Loan (Trung Quốc): Tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm của người lao động kể từ ngày 01/01/2024

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được Công văn số 320/VPĐB-LĐ ngày 07/12/2020 của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) báo cáo về việc cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan tăng lương cơ bản theo lộ trình đã được phê duyệt, theo đó kể từ ngày 01/01/2024, mức lương cơ bản của người lao động, mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế được điều chỉnh như sau:

1. Lương cơ bản

Mức lương cơ bản mới áp dụng từ ngày 01/01/2024 là 27.470 Đài tệ/tháng.

2. Bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế

a) Bảo hiểm lao động:

Tổng mức phí tham gia bảo hiểm lao động là 11% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 70%, người lao động 20%, sở tại hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm lao động (11%) x Hệ số người lao động chi trả (20%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm lao động của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 27.470 Đài tệ/tháng là:

27.470 Đài tệ x 11% x 20% = 604 Đài tệ/tháng.

Người lao động làm việc trong gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

b) Bảo hiểm y tế:

Tổng mức phí tham gia bảo hiểm y tế là 5,17% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 60%, người lao động đóng 30%, sở tại hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm y tế (5,17%) x Hệ số người lao động chi trả (30%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 27.470 Đài tệ/tháng là:

27.470 Đài tệ x 5,17% x 30% = 426 Đài tệ/tháng.

Mức phí tham gia bảo hiểm y tế trên áp dụng cho cả đối tượng lao động làm việc trong gia đình.

Ngày 12/12/2023, Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành Công văn số 2151/QLLĐNN thông báo để các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) biết, thực hiện và phổ biến cho người lao động.

 

 

 

 

Để lại bình luận

Bạn muốn nhận thông tin tư vấn ngay ?

Liên hệ với chúng tôi

(84-24) 35659347 Đăng ký tư vấn