DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH MTV HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ VINAFOR

STT

Họ và tên Năm sinh Giới tính Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn Năng lực ngoại ngữ

Kinh nghiệm làm việc

1 Nguyễn Thanh Tú 1965 Nam Chủ tịch Kỹ sư, thạc sỹ Quản trị kinh doanh Tiếng Anh, tiếng Séc 09 năm
2 Nguyễn Xuân Lâm 1970 Nam Giám đốc Cử nhân Kinh tế Tiếng Anh B1 07 năm
3 Luyện Thị Minh Hiền 1971 Nữ Kế toán trưởng Cử nhân Kinh tế Tiếng Anh C 15 năm
4 Đỗ Đức Hải 1990 Nam Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động Nhật Bản Cử nhân Quản trị kinh doanh Tiếng Nhật N1 04 năm
5 Bùi Quang Bắc 1969 Nam Tuyển chọn người lao động Cử nhân Kinh tế Tiếng Anh B1 05 năm
6 Nguyễn Thị Minh Tâm 1980 Nữ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi làm việc ở nươc ngoài Cử nhân ngoại ngữ, cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Anh ngữ, tiếng Trung, Nhật sơ cấp 19 năm
7 Mai Thị Nga 1984 Nữ Quản lý đào tạo Cử nhân ngoại ngữ tiếng Nhật Đại học Nhật ngữ 07 năm
8 Nguyễn Thu Hương 1996 Nữ Quản lý lao động ngoài nước Cử nhân ngoại ngữ tiếng Nhật Tiếng Nhật N2 03 năm
9 Nguyễn Thị Thu Hồng 1996 Nữ Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân Quan hệ lao động Tiếng Anh B2 02 năm
10 Nguyễn Lan Phương 1983 Nữ Thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân Kinh tế Tiếng Anh B1 15 năm
11 Trần Thị Lan Hương 1995 Nữ Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước Cử nhân ngoại ngữ tiếng Nhật Tiếng Nhật N2 01 năm